top of page

פרשת דרך

סדנת בר המצווה של עידו - פרשת שלח

בפרשת שלח מסופר על המרגלים שתרו את הארץ, וכשחזרו לבני ישראל במדבר הפחידו את העם  ונענשו בארבעים שנות נדודים במדבר. קבוצה קטנה בעם לא הסכימה לקבל את העונש וניסתה לעלות לבד - אלו הם המעפילים.

את איתן ומשפחתו פגשתי בבית שלהם ולמדנו יחד חלקים מהפרשה. החלטנו לצאת לשני ימי סיור- האחד בעקבות מרגלים ומעפילים והשני בעקבות החיים במדבר.

ביום הראשון נסענו לעתלית ללמוד על ההעפלה לארץ בשנות טרום המדינה. עלינו על ספינה משוחזרת וליווינו בסרט את המעפיל שמוליק. סיירנו בצריפים בהם הוחזקו המעפילים שנתפסו על ידי הבריטים, ודברנו על עליה אז והיום. המשכנו לזיכרון יעקב ללמוד על מרגלים יהודים: קבוצת ניל"י, וערכנו סיור בבית אהרונסון.

לאחר מכן נסענו לחאן השיירות ליד שדה בוקר. רצינו לחוש את המדבר אז לאחר טיול גמלים וארוחה בדואית דשנה וכשרה יצאנו לאזור חשוך, צפינו בכוכבים ודמיינו את בני ישראל נודדים ממש לא רחוק מכאן. למחרת חזרנו צפונה ושמנו לב לאופי המעבר מהמדבר לארץ הנושבת.

כמה רגעים קסומים מהסיורים

לפרטים נוספים צרו קשר

תודה שיצרתם קשר

bottom of page