top of page

פרשת דרך

דוגמא לסדנת בר מצווה - פרשת מקץ

נתחיל במפגש לימוד משפחתי על תכני הפרשה. הפרשה היא חלק מסדרה מותחת המספרת את סיפורו של יוסף. המהפך מאסיר בבית כלא למשנה למלך מצרים והפגישה הראשונה עם אחיו מלווים בחלומות רבים. 
ביחד נלמד על חלומות, רעב ומהפכים מהירים, וכן נכיר את "זמרת הארץ" - אפילו בשנות הרעב יש מטעמים ישראליים שנשלחים מיעקב ליוסף.
סיורים מומלצים:
יום בעקבות חלומות ומהפכים: נתחיל במוצא - המושבה הראשונה שנוסדה על ידי שני חולמים. נבקר בבית ילין ונסייר ביבל-  מפעל תכשיטים שחלומות של עולי אתיופיה מתגשמים בו. נמשיך לקיבוץ צובה ולאחר טיול קצר באזור נכין שוקולד בגליתא. משם לחלונות שאגאל בבית חולים הדסה שמייצגים את שנים-עשר השבטים. את השוקולד נחלק לחולים ולצוות. 
יום בעקבות "זמרת הארץ": נתחיל את היום בביקור בחוות האפרסמון באלמוג לחפש את הצרי. נלמד איך מכינים דבש מתמרים בבקעת הירדן, ניסע דרך הנחלות של אפרים ומנשה בני יוסף ונלמד על הרעיון המדהים שאולי הם שלטו כאן לפני יציאת מצרים.  נוכל לשלב גם רכיבה על גמלים או טרקטורונים.

כמה רגעים קסומים מהסיורים

bottom of page